Links

webuntis_icon64 FE_icon64 365education

Gastronomique

Tous les articles concernant la section gastronomique

L’ABC du boeuf

PROJET de notre section boucherie L'ABC du boeuf A=agriculture B=boucherie C=cuisine
Enseignanten a Schüler vun verschidden Klassen aus der Akerbauschoul vun Ettelbréck, der Hotelschoul vun Dikkrech an der Metzleschsektioun vu Bouneweg schaffen iwwert dat ganz Schouljoer zesummen un engem Projet ronderëm d´Opzuucht an d´Vermaartung vum Lëtzebuerger Rëndfleesch an dat am Sënn vun der Nohaltegkeet. Den Projet befaasst sech ënner anerem...
Read more