Links

webuntis_icon64 FE_icon64 365education

LTBefore: Wilde Bühne

Am Kontext vun eisem Präventiounsprogramm LTBefore hate mir e Freiden, 7. Oktober 2016 fir eis 10e-Klassen den Theater- Ensemble « Wilde Bühne » mam Stéck « Drucksache » am LTB. Si hunn de Schüler op eng aner mä flott Aart a Weis d’Thema Mobbing méi nobruecht.

wilde-buehne_2