Links

webuntis_icon64 FE_icon64 365education

Schülerzeitung

Hues du Loscht iwer verschidden Themen ze recherchéieren an ze berichten? Wells du eppes Interessantes op d’Facebook-Sait vum LTB posten? Da bass du bei der Schülerzeitung genau richteg.

Activites_SchulerzeitungD’Baiträg fir „Eist Blaat“,sou ass d’Zeitung vun de Schüler gedeeft ginn, solle méiglegst selbstänneg vun de Schüler gesicht a geschriwe ginn. Du kriss natierlech och Hellef vum responsabelen Educateur, deen dech an denger Arbecht begleed.

Wéini a wou?: All Méindeg vu 14:15 bis 15:55 am SPOS beim Här Guy Wallers. Du kanns awer och spontan bis an de SPOS kommen, fir méi Infoen iwer Eist Blaat gewuer ze ginn.