20220708 7P1 KaltreisUU2IUkshzzW6Tw65KeBg45Suspj43oCv

All Schüler hu motivéiert matgemaach. Fir Jiddereen war eppes dobäi, eng stramm marche bis op de Kaltreis, Fitness, Fussball an rëm zeréck.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #voiedepréparation #Kaltreis

Retour aux articles