20230710 Lets Be Sporty 6P1  RedRockOOlfnbSR6uUjd1ynsjsU8Ocl47lTwkO3

Als Ofschloss vun der "LeT's Be sporty"-Woch an der VP war eis 6P1 an den "RedRock Climbing Center" op Zolwer. An der gréisster a modernster Kloterhal vu Lëtzebuerg konnten eis Schüler sech beweisen a ware mat Begeeschterung derbäi.

 

Retour aux articles