ActionBound Erasmus39B1FBA2-91BB-4D19-872E-4996937FFB0C

« Auf den Spuren Luxemburgs, Wiege eines gemeinsamen Europas », esou heescht eis Actionbound, déi mir eise Partnerschoulen am Erasmus+, déi nächst Woch hei bäi eis präsentéiere wäerten an haut ausprobéiert hunn. 13 Informatiounen, 13 Quizfroen, 7 Aufgaben op enger Streck vu bal 6 km duerch eis Stad Lëtzebuerg, weisen an erklären Iech wou de Grondstee vun engem gemeinsamen Europa geluecht gouf. Vill Spaass beim Ausprobéieren!

#LTB #Innovativ #Kooperativ #Engagéiert #Projets #PadUcation_LTB #Cycle_Inférieur

Retour aux articles