20210112 ATD Quart Monde132165082 3701683636564429 4027660231327700062 n

Merci dem ATD Quart Monde Luxembourg fir dee flotten Sensibiliséierungsateliers an Austausch zum Thema "Aarmutt zu Letzebuerg"

Trotz dem manner interaktiven Austausch wengt de Restriktiounen, gouf et eng lieweg an interessant Diskussioun.

Retour aux articles