20210310 STages 5P1

Mir soen de Betriber, Garage, Gemengeservicer a Geschäfter e grousse MERCI fir den Empfank an d'Encadrement vun eise Schüler an hirer Woch Stage, wou déi Jonk en éischten Abléck an d'Beruffsliewe kruten!

#LTB #Kooperativ #Engagéiert

#Orientation #Stage

Retour aux articles