20211126 Service Learning Muffins hKGBqx7t35wI2wkJcjkukcPdD4ujDqBy

Kommt an ennerstetzt d'2GSO3 bei hierem Muffins-Verkaaf am Préau all Mëttwochs. Den Erléis gët intégral un d'Déierenasyl gespend. All weider Don ass natiirlech och wëllkomm

#LTB #kooperativ #engagéiert #ServiceLearning #SectionSO #2GSO3

Retour aux articles