20220301 Tour duer Haaptstaat 7P1qRz2Ey9xFT4uAzx19msAnJIHc1TUkKKS

Fir eis Stad Lëtzebuerg an hir Geschicht besser kennen ze léieren, hunn d’Schüler vun der Klass 7P1 iwwer wichteg Gebailechkeeten, Monumenter an Denkmäler recherchéiert a mat Hëllef vun engem eegens erstallte Guide hire Matschüler déi wichtegst Plaze an der Stad virgestallt.

#LTB #innovativ #kooperativ #engagéiert #7P1 #voiedepréparation #classesinférieures

Retour aux articles