20220321 3GCM§1 La ProvencaleseeFdtvH2xg3ml3sgQ4bNNt679UBebAu

Am Kader vun der semaine économique waren d'Schüler vun der 3GCM1 den 20. Abrëll 2022 ob Besuch bei der Provençale. Si krute vum Här Nunes vill Erklärungen iwwert d'Geschicht an d'Aktivitéite vun der Firma an et war eng flott Erfahrung fir d'Schüler eng bekannte lëtzebuergesch Firma kucken ze goen.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #semaineéconomique #sustainableentrepreneurialschool #3GCM1 #SectionCommerce #LaProvencale

Retour aux articles