20220528 TopCorn PopUpStorenWwfK54ujndogS2s6mRi3WM1hg2BDctu

De leschte Freiden wor eis Mini-entreprise Topcorn mat weideren Entreprisen am Popup Store vun der JEL Jonk Entrepreneuren Luxembourg an der Staat verdrueden an hu vill Clienten mat hirem originelle Popcorn iwwerzeegt!

#LTB #kooperativ #innovativ #engageiert #MiniEntreprises #Entrepreneuriat #Succes #Sustainablenetrepreneurialschool #SectionCommerce

Retour aux articles