20220503 YEP Schoulfoire GL Simulator1909e7e1-3dee-42b9-ac84-f7e35694521c

Och d'Formation Logistik ass op der Schoulfoire vertrueden.

Kommt an d'Haal 8 op der Luxexpo bei eis laanscht a probéiert den Gabelstaplersimulator aus.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #Gestionnaireenlogistique #Formationprofessionnelle #Schoulfoire

Retour aux articles