278941431 522488939545381 3081139411229262539 n

Hei e puer Impressiounen vum Walking Dinner- bei der Ofschlosszeremonie vun der Yep Schoulfoire, wou d'Schüler vun der Section gastronomique:

- Cuisinier

- Traiteur

- Serveur de restaurant

- Boulanger-pâtissier

- Pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier

- Boucher-charcutier

aus dem LTB sech em de Catering gekëmmert hunn.

E ganz grousse Merci alle Schüler an hieren Enseignanten fir hieren Asatz an de ganz flotten a gelongenen Owend.

#LTB #kooperativ #innovativ #Engagéiert #ltbgastronomie #schoulfoire #formationprofessionnelle

Retour aux articles