20220622 3GCM Visitt ChambreDf6Swz2HGtNmHqVr7TUBUNOWmRzKdO6j

Den 22 Juni, am Kader vun Atelier MengChamber, waren d’Schüler vun der 3GCM1 an der Chamber. Moies hunn d’Schüler eng Aktivitéit iwwer d’Geschicht vun der Democratie zu Lëtzebuerg gemaach an anschliessend an engem Debat kontrovers diskutéiert. Mëttes konnten d’Schüler sech maat 2 Deputéierter austauschen. Zum Schluss waren d’Schüler nach am Haaptgebai de Plenarsall besichen.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #Sectioncommerce #Visiteéducative #sustainableentrepreneurialschool

Retour aux articles