20221114 6P1 Arboretum Kirchberg 6pjBpWkFCucQlUNu1f6JSxvUNHjhB4U3

Zum Thema Hierscht, Beem a Bëscher hunn d’Schüler vun der Klass 6P1 den Arboretum um Kierchbierg besicht. Vum Hiwwel « klenge Kierchbierg » bis an de Réimerwee konnte si hei Beem- a Sträicheraarten aus ganz Europa entdecken a goufe mat Hëllef vun engem Steckbréif opgefuerdert dës genee ze kucken, ze beschreiwen, ze identifizéieren an ze moossen. Merci un d’Madamm Kettel vum MNHN Musée national d'histoire naturelle Luxembourg - natur musée fir dee flotte Moien an der Natur mëtten an der Stad.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #Classesinférieures #voiedepréparation

Retour aux articles