20230306 1TPCM1 GEPRO Deck DechP1xmyeHMhuTk3cH5i6uvac31WJ7aM7dw

Am Kader vum GEPRO-Cours organiséiere 6 Schüler vun der 1TPCM1 ee Projet mam Numm “Deck Dech” an Zesummenaarbecht mat der Associatioun Stëmm vun der Strooss Asbl. D’Schüler sammele Kleeder aus deenen si Decken bitzen déi si dono deene Leit schenken déi op der Strooss liewen mussen. Si ginn dobäi tatkräfteg ënnerstëtzt vu Senioren aus dem Club Haus an der Sauerwisen esou wéi och vu Jugendlechen aus dem Jugendhaus Rëmeleng.

Stëmm vun der Strooss Jugendhaus Rëmeleng

#LTB, #innovativ, #kooperativ, #engagéiert #Entrepreneuriat #Commerce #GEPRO #1TPCM #FormationProfessionnelle #StëmmvunderStrooss #ClubHausAnDeSauerwisen #JugendhausRëmeleng #sustainableentrepreneurialschool

Retour aux articles