20230322 Soirée gastronomiqueIMG 6390

No laanger Paus, ware mer frou rëm eng Soirée gastronomique kënnen ze organiséieren!

Ënnert dem Thema "Vietnamese and Asian Food" hunn d'Schüler vun de Klassen DC3CU1 a DC3CUF1 wonnerbar Plate gekacht, déi vun de Schüler vun der DC3GR1, DC3GRF1 a CC1GR_NR1 mat vill Léift servéiert goufen.

Felicitatioune fir dëse gelongenen Owend an e grousse Merci den Enseignanten an de Schüler déi dësen Owend méiglech gemaach hunn.

Hei fannt der nach e ganze Koup Fotoe mat Impressioune vun dësem flotten Owend.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #soiréegastronomique #SectionGastronomique #Formationprofessionnelle 

Retour aux articles