20230425 YEPSchoulfoire ECommerce5iCNjvG74dG7NxdvIswUo73wxvzV8F5a

Eis Schüler vun der Section E-commerce weisen wéi en ganz einfach en Online Site erstellen kann. Hei kënnen d´Visiteure un engem Workshop deelhuelen an hir eegen Schong zu engem Eye-catcher maachen.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #ECommerce #Entrepreneuriat #YEPSchoulfoire #SectionCommerce

Retour aux articles