20230522 CLIJAA1 Philharmonie shPhiIavRJliDxo4p8ywKqahTeVgv5Nq

Haut war d‘CLIJAA1 zu Besuch an der Philharmonie fir en Abléck hannert d‘Kulissen an déi verschidde Beruffer ze kréien. Uschléissend hunn si an engem Workshop zum Thema „Project management“ hiren eegene Projet geplangt. Mir soen em Laura Merci fir deen informative Moien an em Lis fir d‘Planung vun dëser Visitt am Kader vum CoolTour.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #CLIJAA #CoolTour #culture #orientation #susatinableentrepreneurialschool #philharmonie #communauté

Retour aux articles